Indicaţii de montare FILCOTEN pro mini

Indicaţii generale

Instrucţiunile şi exemplele de montaj menţionate în continuare sunt prevăzute pentru aplicaţii standard. Clasa de sarcini şi zona de instalare conform normei EN 1433 trebuie adaptate de către proiectanţi în funcţie de condiţiile particulare. De asemenea trebuie luate în considerare normele, regulile şi directivele tehnice în vigoare.

-

Indicaţii de montare FILCOTEN pro mini

  1. Montajul rigolelor BG din beton se efectuează prin poziţionarea într-o fundaţie de fixare sau într-o fundaţie din beton cu granulaţie fină. În cazul montajului pe o fundaţie din beton deja turnată trebuie asigurat neaparat un strat de mortar de cel puţin 2 cm. Pentru detalii vezi tabel şi schiţe tehnice.

  2. Instalarea rigolelor se efectuează începând de la punctul de scurgere. Pe fiecare rigolă direcţia de curgere este indicată printr-o săgeată.

  3. Îmbinările dintre corpurile de rigole pot fi etanşate cu materiale de etanşare sau lipire corespunzătoare. Pentru materiale disponibile şi determinarea cantităţii adecvate vezi Sisteme de etanşare BG.

  4. La instalare în zone intens circulate se recomandă fixarea suplimentară a grătarelor cu cleme de prindere sau de fixare sau cu dispozitivul nostru antivandalism/antifurt.

  5. Înainte de realizarea stratului final al suprafeţei platformei, trebuie aşezat grătarul peste rigolă şi după caz fixat cu şuruburi pentru a consolida eficient rigola împotriva compresiunii. La tasarea stratului de suprafaţă sau a suprastructurii (asfalt, pavaj, beton, ş.a.m.d.) trebuie avut grijă ca rigolele să nu fie deteriorate.

  6. Dacă intervin forţe orizontale (de ex. la suprafeţele de beton, în pante, ş.a.m.d.) trebuie prevăzut un rost de dilataţie termică de o dimensiune adecvată în zona carosabilă, în lungul rigolei, la o distanţă de 30-200 cm de rigolă. Rosturile de dilataţie termică transversale pe tronsonul de rigole trebuie dispuse în aşa fel pe suprafeţele adiacente din beton încât să treacă prin îmbinarea dintre rigole.

  7. Toate suprafeţele adiacente carosabilului trebuie să fie în  permanenţă cu 3-5 mm mai înalte decât suprafaţa  rigolei pentru e evita orice deteriorare mecanică (de ex. la îndepărtarea zăpezii) şi pentru a asigura scurgerea apei.

  8. În zone unde se utilizează substanţe chimice agresive (de ex. agenţi de dezgheţ, acizi, soluţii alcaline ş.a.m.d.) se recomandă montarea de rigole cu muchie din inox şi grătare din inox.

  9. În cazul căminelor de descărcare sunt valabile în mod similar aceleaşi instrucţiuni de montaj.

-

Clasa de sarciniA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kN
Calitatea betonului de fundaţie *C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30
Lăţime fundaţie: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Înălţime fundaţie: Yînălţime minimă rigolă -3 cmÎnălţime rigolă
Bază fundaţie: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm
Armătură
(fier-beton)
nu este necesar
* Calitatea betonului este o condiţie necesară şi trebuie adaptată conform cerinţelor tehnice specifice.
-