-

Descarcă schiţa tehnică în format dwg

-

Instrucţiuni de montaj FILCOTEN light cu grătar cu fantă BG-SA

Indicaţii generale

Instrucţiunile şi exemplele de montaj menţionate sunt prevăzute pentru aplicaţii standard. Clasa de sarcini şi zona de instalare conform normei EN 1433 trebuie adaptate de către proiectanţi în funcţie de condiţiile particulare. De asemenea trebuie luate în considerare normele, regulile şi directivele tehnice în vigoare.

-

1. Montajul rigolelor BG din beton se efectuează prin poziţionarea într-o fundaţie de fixare sau într-o fundaţie din beton cu granulaţie fină. Atenţie în cazul rigolelor cu pantă. În cazul montajului pe o fundaţie din beton deja turnată trebuie asigurat neaparat un strat de mortar de cel puţin 2 cm. În funcţie de clasa de sarcini trebuie prevăzută şi armare laterală. Pentru detalii vezi tabel şi schiţe tehnice.

 
2. Atenţie la diferitele înălţimi ale rigolelor cu pantă. Instalarea se efectuează începând de la punctul de scurgere. Pe fiecare rigolă direcţia de curgere este indicată printr-o săgeată.
 

3. Îmbinările dintre corpurile de rigole pot fi etanşate cu materiale de etanşare sau lipire corespunzătoare. Pentru materiale disponibile şi determinarea cantităţii adecvate vezi Sisteme de etanşare BG.

 
4. Se recomandă ca înainte de montarea grătarelor cu fantă rigolele BG să fie curăţate! Pe timpul instalării, grătarele cu fantă se acoperă provizoriu pentru a evita murdărirea şi deteriorarea – acoperirea provizorie se îndepărtează doar după finalizarea stratului final al platformei. La tasarea stratului de suprafaţă sau a suprastructurii trebuie avut grijă ca rigolele şi grătarele cu fantă să nu fie deteriorate. 
 

5. Dacă intervin forţe orizontale (de ex. la suprafeţele de beton, în pante, ş.a.m.d.) trebuie prevăzut un rost de dilataţie termică de o dimensiune adecvată în zona carosabilă, în lungul rigolei, la o distanţă de 30-200 cm de rigolă. Rosturile de dilataţie termică transversale pe tronsonul de rigole trebuie dispuse în aşa fel pe suprafeţele adiacente din beton încât să treacă prin îmbinarea dintre rigole.
 

6. Toate suprafeţele adiacente carosabilului trebuie să fie în  permanenţă cu 3-5 mm mai înalte decât suprafaţa  grătarului cu fantă pentru e evita orice deteriorare mecanică (de ex. la îndepărtarea zăpezii) şi pentru a asigura scurgerea apei.
 

7. În zone unde se utilizează substanţe chimice agresive (de ex. agenţi de dezgheţ, acizi, soluţii alcaline ş.a.m.d.) se recomandă  montarea de grătare cu fantă din inox de înaltă calitate (de ex. 1.4571 – V4A).


8. În cazul casetelor de îmbinare corespunzătoare căminelor de descărcare sunt valabile în mod asemănător aceleaşi instrucţiuni de montaj.

-

Clasa de sarciniA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kN
Calitatea betonului de fundaţie
conf. Normelor austriece B4710-1*
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30
Lăţime fundaţie: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Înălţime fundaţie: Y≥ 5 cmînălţime rigolă
+ 6 cm
înălţime rigolă + 11 cm
Bază fundaţie: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm
Armarenu e necesar
* Calitatea betonului este o condiţie necesară şi trebuie adaptată conform cerinţelor tehnice specifice.
-