Hidraulică şi clasificare

Calcul hidraulic mediu

BG-FA Rigolă pentru faţade (lungime = 20 m)
Tip RB 130 RB 230
Înălţime în mm 55 70 110 55 70 110
Qmax (l/s) 0,6 0,9 3,6 1,2 1,8 6,7
Cantitatea de apă (l/s ha) suprafaţa maximă permisă (m²)
150 40 60 240 80 120 450
200 30 45 180 65 90 340
250 25 35 140 50 70 270
300 20 30 120 40 60 225
350 17 25 100 35 50 190
400 15 22 90 30 45 165
OBSERVAŢIE: Acest calcul mediu se bazează pe o lungime de 20 ml şi descărcare liberă la rigola pentru faţade BG-FA neperforate. Putem să vă facem oricând cu plăcere un calcul hidraulic.

BG-PA Rigolă de parcare (lungime = 10 m)
Lăţime nominală 100 150 200
Înălţime în mm 55 55 55
Qmax (l/s) 0,6 0,9 1,2
OBSERVAŢIE: Acest calcul mediu se bazează pe o lungime de 10 m.l. şi descărcare liberă la rigola de parcare BG-PA. Putem să vă facem oricând cu plăcere un calcul hidraulic.
-

Clasificare după clasele de sarcini

Clasa de sarcini Forţa de încercare Aplicaţii conform EN 1433
A 15 15 kN Suprafeţe de circulaţie destinate exclusiv pietonilor şi bicicliştilor cât şi suprafeţe asemănătoare cum ar fi spaţiile verzi.
B 125 125 kN Trotuare, zone pietonale şi suprafeţe asemănătoare, parcări autoturisme şi parcări subterane pentru autoturisme.
C 250 250 kN Doar pentru suprafeţele din apropierea bordurilor trotuarelor, până la o distanţă maximă de 0,5 m în direcţia carosabilului şi 0,2 m în direcţia trotuarului, respectiv marginile laterale necarosabile ale drumurilor.
D 400 400 kN Suprafaţa carosabilă a şoselelor (inclusiv străzile pietonale), marginile laterale ale drumurilor, suprafeţe parcări şi suprafeţe pavate asemănătoare.
-