POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE / INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE

Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi, motiv pentru care respectăm dispozițiile aplicabile privind protecția datelor, în special cele prevăzute în GDPR și în legislația națională privind protecția datelor, pentru prelucrarea datele dvs. personale.
Mai jos veți găsi informații mai detaliate despre activitățile de prelucrare a datelor efectuate de noi:

1. Controler


BG-Graspointner s.r.l.
Aleea Plajei Nr. 567
317135 Ghioroc
Arad | Romănia
+40 357 41 38 84
office.ro@bg-graspointner.com


Hydro BG SRL
Aleea Plajei Nr. 567
317135 Ghioroc
Arad, Romănia
+40 357 41 38 84
contact.ro@bg-graspointner.comÎntrucât nu avem obligația legală de a face acest lucru, nu am numit / desemnat către autoritatea de supraveghere un ofițer de protecție a datelor. Dacă aveți întrebări, ne puteți contacta la adresa de mai sus (adresa de e-mail).
Operatorul este membru al unui grup de firme în sensul art. 4 (19) GDPR. Datele enumerate mai jos sunt transferate numai celorlalți membri ai grupului de firme, caz în care acest lucru este menționat în mod expres. Baza juridică este interesul nostru legitim de a transfera datele în scopuri administrative interne [articolul 6 alineatul (1) litera (f) coroborat cu considerentul 48 din GDPR.

2. Drepturile persoanei vizate / Dreptul de a formula obiecții și de a retrage consimțământul / Dreptul de a depune o plângere


2.1. Puteți exercita următoarele drepturi împotriva noastră cu privire la datele personale referitoare la dvs.:
 • Dreptul de acces (articolul 15 GDPR),
 • Dreptul la rectificare (articolul 16 GDPR) sau ștergerea (Art. 17 GDPR),
 • Dreptul la restricționarea prelucrării (articolul 18 GDPR),
 • Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării (articolul 21 GDPR).


Dreptul de a prezenta obiecții: În cazul în care prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe echilibrarea intereselor (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR: interese legitime), aveți dreptul să vă opuneți, din motive legate de situația dvs. particulară , în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Când va exercitați dreptul la obiecție, vă vom cere să precizați motivele pentru care nu doriți ca datele dvs. personale să fie procesate așa cum am făcut-o anterior. Vom revizui circumstanțele și fie vom întrerupe prelucrarea, vom modifica procesarea, fie vom demonstra motivele noastre legitime convingătoare pentru continuarea procesării. Vom continua, de asemenea, prelucrarea în măsura necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct și de analiză a datelor. În acest caz, vom întrerupe prelucrarea datelor.

Dreptul de a retrage consimțământul: În cazul în care v-ați dat acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere.

Pentru a exercita drepturile de mai sus, trebuie să ne contactați personal, telefonic sau în scris:

BG-Graspointner s.r.l.
Aleea Plajei Nr. 567
317135 Ghioroc
Arad | Romănia
+40 357 41 38 84
office.ro@bg-graspointner.com


Hydro BG SRL
Aleea Plajei Nr. 567
317135 Ghioroc
Arad, Romănia
+40 357 41 38 84
contact.ro@bg-graspointner.comRețineți că putem furniza informații numai dacă furnizați o dovadă a identității dvs. Aceasta este în principal pentru a vă proteja și a împiedica divulgarea datelor dvs. unor terțe părți neautorizate.

2.2. Dacă considerați că prelucrarea datelor încalcă reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor sau că încălcăm drepturile dvs. în temeiul reglementărilor privind protecția datelor, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere din statul membru al reședinței obișnuite, al locului de muncă sau locul presupusei încălcări.
Dacă doriți să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere din Austria, adresați-vă plângerea la adresa:

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI


3. Informații privind prelucrarea datelor dvs. personale

3.1. Când vizitați site-ul doar în scop informativ
 • Scop: Atunci când utilizați site-ul nostru numai în scop informativ (fără înregistrare sau transmitere de alte informații), colectăm datele personale care sunt transmise pe serverul nostru de către browserul dvs. Acest lucru este necesar din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa site-ul nostru, precum și pentru a asigura stabilitatea și securitatea site-ului web.

 • Temei juridic: Interesele legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]

 • Următoarele date sunt procesate: adresa IP, data și ora solicitării, diferența de fus orar față de GMT, conținutul solicitării (pagina specifică), starea de acces / codul de stare HTTP, volumul de date transferat, site-ul solicitant, browserul, sistemul de operare ca interfață, limbă și versiune a software-ului browserului

 • Durata de stocare: atâta timp cât utilizați site-ul nostru.

 • Destinatari / Categorii de destinatari: Niciuna


3.2. Solicitări electronice de contact prin intermediul site-ului Web
 • Scop: Prelucrarea cererilor de contact trimise prin e-mail sau formularul de contact al site-ului

 • Temei juridic: îndeplinirea unui contract, luarea de măsuri înainte de a încheia un contract [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR], interese legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]

 • Se prelucrează următoarele date: Datele principale, conținutul cererii

 • Durata de stocare: Până la solicitarea răspunsului. Dacă există cerințe legale de păstrare, procesarea va fi limitată la perioada de la data la care se va răspunde cererii până la sfârșitul perioadei de păstrare.

 • Destinatari / Categorii de destinatari: Membrii grupului nostru de firme


3.3. Cookies / serviciu de analiză web
 • Scop: Îmbunătățirea serviciilor oferite, prezența pe web și marketingul direct

 • Temei juridic: Interes legitim, în special în menținerea funcționalității site-ului și îmbunătățirea propriilor servicii în beneficiul utilizatorilor [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR

 • Sunt procesate următoarele date: adresa IP

 • Durata de depozitare: 14 luni

 • Destinatari / Categorii de destinatari: Google Analytics, membrii grupului nostru de firme


3.4. Managementul clienților, contabilitate și logistică
 • Scop: Prelucrarea datelor personale ca parte a relațiilor de afaceri cu clienții și furnizorii în contextul fabricării produselor produse de compania noastră și furnizarea de servicii, inclusiv înregistrarea sistematică a tuturor operațiunilor comerciale legate de venituri și cheltuieli

 • Temei juridic: îndeplinirea unui contract, luarea unor măsuri înainte de a încheia un contract [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR), pentru prelucrare (în special depozitare) după respectarea obligațiilor contractuale: interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), consimțământul explicit (articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR)

 • Durata depozitării: până la încetarea relației de afaceri sau până la expirarea perioadei de garanție, limitare și de păstrare legală aplicabile clientului (în special BAO - Codul federal austriac); în plus, până la soluționarea oricăror litigii juridice pentru care datele sunt necesare ca dovezi

 • Beneficiari / categorii de beneficiari: biroul de venituri, instanțe și autorități publice, furnizori, agenții de colectare a datoriilor, băncile însărcinate cu plata către persoana vizată sau o terță parte, reprezentanți legali, contabili publici, contabili salariați, membri ai grupului nostru de firme

Furnizarea datelor dvs. personale este necesară pentru executarea contractului și / sau pentru luarea de măsuri înainte de încheierea contractului. Fără aceste date, nu putem încheia un contract cu dvs.


3.5. Suport clienți și marketing în scopuri proprii
 • Scop: Prelucrarea datelor noastre proprii sau achiziționate ale clienților și ale clienților potențiali pentru inițierea unui contact de afaceri cu privire la propriile noastre produse sau servicii, precum și pentru implementarea campaniilor publicitare și pentru trimiterea buletinelor informative; managementul relațiilor cu clienții, în special informații ale clienților / părților interesate despre produsele și serviciile solicitate și legate de acestea.

 • Temei juridic: Pentru newsletter: consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR), pentru clienții existenți și în faza inițială: interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) în special marketingul direct (considerentul 47 din GDPR)

 • Următoarele date sunt procesate pentru trimiterea buletinului informativ prin intermediul site-ului nostru: Master data

 • Durata depozitării: datele sunt păstrate până la sfârșitul celui de-al treilea an de la ultimul contact cu clientul, cu excepția cazului în care există perioade contractuale sau legale de păstrare.

 • Destinatari / Categorii de destinatari: CleverReach GmbH & Co. KG (procesator), membrii grupului nostru de firme


3.6. Managementul solicitărilor pentru angajare
 • Scop: Utilizarea și menținerea la dosar a datelor cu caracter personal furnizate de solicitanți, cu condiția ca aceste date să fi fost furnizate de persoana vizată

 • Temei juridic: Atunci când se păstrează datele cu caracter personal: consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR), atunci când se transferă date sensibile în sensul art. 9 GDPR pentru noi (de exemplu, orientare religioasă, număr de asigurare socială): consimțământul explicit (articolul 9 alineatul (2) din GDPR) după primirea datelor solicitante (etapa inițială): luarea de măsuri înainte de încheierea contractului litera (b) de la articolul 6 alineatul (1)

 • Durata depozitării: Datele solicitantului vor fi șterse imediat după completarea poziției anunțate sau după expirarea termenului de afirmare a disponibilității în conformitate cu Legea austriacă privind tratamentul egal, cu excepția cazului în care este disponibil consimțământul de păstrare a dosarului de candidatură. Cererile speculative vor fi păstrate în dosar în funcție de scopul lor până la retragerea consimțământului de către persoana vizată.

 • Destinatari / Categorii de destinatari: Datele solicitanților nu vor fi transmise terților.


4. Informații privind transferul de date către țări terțe sau organizații internaționale


Datele prelucrate de noi vor fi transferate numai următorilor membri ai grupului nostru de firme (articolul 4 (19) GDPR):
 • BG-Graspointner Inc., 642 De Courcelle, Suite 206, Montréal (QC), H4C 3C5, Canada
 • OOO Gidro BG, b143180, Moskovskaya oblast, Zvenigorod, Proektiruemiy proezd, vladenie 11, stroenie 4, kabinet 24, Russia
 • BG-Graspointner USA Inc., 134 Boynton Ave, Plattsburgh, NY 12901, USA

În cazul Canadei, acest transfer are loc pe baza unei decizii de adecvare (articolul 45 alineatul (3) din GDPR), iar în alte cazuri, pe baza clauzelor standard de protecție a datelor (articolul 46 alineatul (2) litera (c) GDPR) adoptat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura de examinare menționată la art. 93 (2) GDPR.

-